vad är orsakerna till förhöjda hCG

Hormonet hCG (humant koriongonadotropin) är oftast förknippas med graviditet, men det finns några andra skäl till varför test kan visa förhöjda hCG-värden.

Test för hCG sker antingen genom urin eller blodprov. Urinprov, såsom graviditetstester, visar endast om hCG är närvarande men mäter inte exakt nivåer av hCG. Det behövs blodprover för att bestämma exakta hCG nivåer.

Under graviditeten är hCG produceras av moderkakan. Nivåerna av hCG i en gravid kvinna bör fördubblas var två till tre dagar efter befruktningen. Ovanligt höga hCG nivåer under graviditeten kan indikera närvaron av flera foster.

Gestational trofoblastisk sjukdom (GTD) är en grupp av tumörer, innefattande molar graviditet, som utvecklas i livmodern på grund av en placenta-abnormitet. GTD kännetecknas av höga nivåer av hCG.

HCG tester används tillsammans med andra tester för att screena för fosterskador, så höga hCG kan tyda på ett foster med Downs syndrom.

Cancer och noncancerous könsceller tumörer, såsom äggstocks- och testikelcancer, åtföljs av höga hCG nivåer. Andra former av cancer kan också orsaka hög hCG.