de olika typerna av sicklecellanemi

Sickle-cell anemi är en sjukdom som påverkar de röda blodkropparna (RBC) och får dem att bli onormalt formade. Till exempel, i stället för RBC är en cirkulär form som de sickle eller bildar en C-form. Som ett resultat kan abnormiteten resultera i skada på de organ, kronisk anemi, smärtsamma episoder och allvarliga infektioner. Individer inte kan fånga sjukdomen. Det är ett arv från två föräldrar med anlag för sicklecellsanemi. De typer av sicklecellsjukdom individer ärver beror på generna deras föräldrar har.

En typ av sickle-cell-sjukdom är anemi. Med sickle-cell-anemi, är de röda blodkropparna som transporterar syre och avlägsna koldioxid från kroppen inte är tillräckligt produceras. I själva verket gör de inte det normala mängden RBC. Dessa celler görs i porösa märg inuti benen i kroppen som kontinuerligt producerar nya RBC att ersätta den gamla. Dessutom cellerna dör snabbare än normalt. Typiskt RBC lever i cirka 120 dagar. Men med sickle-cell, de dör i 10 till 20 dagar.

Med denna typ av sickle-cell, individer ärver hemoglobin S-genen från en förälder och hemoglobin C-genen från en annan. Enligt Texasavdelningen av statliga hälsaservice, är denna typ en mild form av sicklecellanemi. Liknande med typen hemoglobin SS är cellerna onormalt formade. Emellertid, förutom att se ut som en skära, kan de vara fotboll-formad eller titta vikas.

Hemoglobin S Beta-thalassemi uppstår när individer ärver betatalassemi-genen från en förälder och hemoglobin S-genen från den andra. Som ett resultat, att cellerna är mindre, ser blekare än normalt och är onormala. Denna typ av sickle-cell är också en mild form av sjukdomen. Däremot kan personer som fortfarande lider anemi eller lågt antal RBC. Individer med denna typ av sicklecell ärver en abnorm hemoglobin gen och en sicklecell-genen. Även om detta är en sällsynt form av anemi, har det fortfarande samma symptom i samband med sicklecellanemi. Hemoglobin O Arab drabbar oftast personer från Mellanöstern, Balkan och ibland afrikaner.

Enligt Medline Plus, symtom börjar vanligen vid 4 månaders ålder. Symptom av sickle-cell, oavsett typ, innefattar skelettsmärta, andfåddhet, feber, buksmärtor och trötthet. Snabb puls, infektioner, bröstsmärta, täta urinträngningar, sår på benen och gulsot är andra symptom. Dessa symtom kan pågå i timmar eller dagar. Andra symptom kan inkludera fördröjd tillväxt och pubertet, stroke och blindhet.

Behandlingen inkluderar en benmärgstransplantation. Även om detta är ett botemedel för sjukdomen, är det en riskabel procedur. Personer med sicklecellanemi måste matchas med en lämplig donator. Men om en benmärgstransplantation är inte ett alternativ, människor kan fortfarande leva ett normalt liv med andra behandlingar. Till exempel, kan barnen ta två doser av penicillin en dag tills de är 5 år gamla. Vuxna kan förskrivas hydroxiurea att öka hemoglobin i RBC och minska smärtsamma episoder.