Hur ser en vanlig EKG läsning ut?

EKC eller EKG står för elektrokardiogram. Det är en inspelad visuell representation av de elektriska impulserna i hjärtat som gör det slår. Läkare använder EKG för att diagnostisera eventuell sjukdom i hjärtat. Detta beror på att observera avvikelser från det normala EKG läsning, som används som en baslinje för diagnos.

En normal EKG läsning kallas normal sinusrytm. Det består av vågor som visas som en spårning på en metrisk rutnät. Varje hjärtslag består av en P-vågen, ett QRS-komplex, en ST-segmentet, en T-våg och U vågor.

Vid normal sinusrytm, visas varje P-vågen som en bula i spårning mellan 60 och 100 slag per minut. Normal P vågor ska visas mindre än 2,5 mm hög och 0,11 sekunder bred i ledning II i en tolv-lead EKG.

Efter P-vågen, det finns en kort rak linje som leder till QRS-komplexet.

En normal QRS-komplexet följer P-vågen och visas som en spik på spårning. Det bör vara mindre än 0,12 sekunder lång.

ST-segmentet är en rak linje mellan QRS-komplexet och T-vågen och bör inte visa någon förhöjning eller depression.

Efter QRS-komplexet, visas en T-våg som en något mindre bula än P-vågen. Det bör inte vara lång, tillplattad eller omvänt.