Vad är en normal lipid panel?

Generellt lipid paneler testa totalkolesterol, high density lipoprotein (HDL) kolesterol, low density lipoprotein (LDL) kolesterol och triglycerider. Syftet med testet är att upptäcka riskfaktorer för hjärtsjukdomar.

Det tar bara några minuter att samla in blod som krävs för lipid panel. Det kan ta några dagar, men för att få resultaten.

Normala värden för totalkolesterol är mellan 75 mg / dL och 169 mg / dL för personer under 20. För vuxna över 21, är från 100 mg / dL till 199 mg / dL sortimentet.

Enligt American Heart Association (AHA), de optimala nivåerna av HDL-kolesterol är över 60 mg / dL. Om du har HDL-nivåer som är låga, 50 mg / dl (kvinnor) eller 40 mg / dl (män), du löper större risk att utveckla hjärtsjukdom.

Triglycerider nivåer under 150 mg / dL anses normalt, enligt AHA.

Rökning kan tillstånd som hypotyreos och mediciner som preventivmedel bidra till resultatet av din lipid panel. Var noga med att diskutera din sjukdomshistoria med din läkare, om du får resultat utanför det normala intervallet.