vad är en primär komplex?

Primära komplexet är en typ av tuberkulosinfektion som oftast förekommer hos barn. Fokus för den första infektionen är ett litet område i lungorna och lymfkörtlar.

Primära komplex förvärvas när någon andas bakterier från en smittad person tuberkulos. De bakterier är andats in i lungorna och utvecklas till en infektion under en period av en eller två månader innan sprider sig till lymfkörteln, enligt Pediatric On Call.

Folk infected med primär komplex ofta inte visar några symptom. Emellertid kan de ha en hosta eller svullna lymfkörtlar. Primära komplex diagnostiseras med ett hudtest.

Primära komplexet kan botas med medicinering. Under vissa omständigheter, men en primär komplex infektion kan återaktiveras. Om primär komplex går obehandlad kan infektionen spridas över hela kroppen och utvecklas till aktiv tuberkulos i andra organ, körtlar eller delar av lungorna, enligt Pediatric On Call.