Vilka är biverkningarna av MDA?

MDA är ett schema ett läkemedel i USA, vilket innebär att lagen anser att det är olagligt utan legitim medicinsk användning. Emellertid MDA har en underjordisk drog följande. Biverkningar från MDA användning kan potentiellt orsaka dödsfall eller mycket allvarliga hälsoproblem.

MDA, kemiskt känd som 4,4′-Metylendianilin, uppträder som ljusgula kristaller, men blir mörkgult efter reaktion med luft, rapporterar Environmental Protection Agency (Se referenser 1). Drogfri konstaterar att MDA kallas ofta “Love Drug” eftersom det kan öka sexuell aktivitet (se referenser 2).

Användare av MDA kan utveckla kortsiktiga hälsoeffekter eller kroniska, biverkningar på lång sikt, rapporterar US EPA (Se referenser 1). MDA biverkningar har många likheter med andra affektiva förändrande droger såsom MDMA och DOM, hävdar drogfri (Se referenser 2).

MDA kan orsaka allvarliga leverskador i så lite som en dos, rapporterar US EPA. MDA kan också leda till kräkningar, muskelkramper, gulsot, och allmän svaghet (Se referenser 1).

US EPA rapporterar att det inte finns några kända kliniska prövningar av de långsiktiga effekterna av MDA hos människor. Dock är långvarig exponering i råttor i samband med en ökad förekomst av tumörer (se referenser 1).

MDA anses vara en “ersättare amfetamin.” Amfetamin är kända för att inducera vanföreställningar och hallucinationer efter att ha använt stora mängder eller efter långvarigt missbruk, rapporterar drogfri (Se referenser 2).