Vilka är farorna med extremt låga TSH-nivåer?

Låga TSH anger din kropp producerar för mycket sköldkörtelhormon. Detta hormon tjänar många viktiga funktioner, och överdrivna nivåer kan orsaka ett antal problem.

Låga TSH tyder hypertyreos, ett tillstånd som kännetecknas av stora mängder av sköldkörtelhormon. Du måste behandla detta tillstånd.

Sköldkörtelhormon reglerar många kroppsfunktioner, inklusive metabolism. Ökad produktion kan leda till nervositet, irritabilitet, viktminskning oavsett diet, hjärtklappning och värmekänslighet.

Allvarliga komplikationer kan bero på låg TSH levels.These komplikationer kan innehålla en mängd olika hjärtproblem, svaga ben, ögon och hudproblem, och thyrotoxic kris ett allvarligt tillstånd som kan orsaka yrande beteende. Söka vård om symtomen ökar intensivt eftersom detta kan tyda på thyroxic kris.

Flera behandlingsalternativ finns för att behandla överdriven sköldkörtelhormon produktion. De omfattar jod behandlingar för att krympa sköldkörteln, och mediciner för att minska hormonproduktion samt vissa symptom. I sällsynta fall kan din läkare rekommendera att ta bort de flesta av sköldkörteln.

Det är viktigt att övervaka dina hormonnivåer så att du tar rätt mängd medicin. För mycket eller för lite kan orsaka problem, vara aktsam om alla möten och tester som din läkare förfrågningar.