vad som kan orsaka dödsfall från en stroke?

Enligt StrokeCenter.org är stroke den tredje vanligaste dödsorsaken i USA. Komplikationer av en stroke, såsom hjärtinfarkt, blodproppar och aneurysm, kan öka risken för att dö av en stroke.

En stroke orsakas av en avbruten flöde av blod till hjärnan eller genom en skur blodkärl i hjärnan. Blodtillförslar hjärnceller med syre, utan vilken hjärncellerna dör.

Symtom på en stroke inträffar plötsligt och kan innefatta domningar, förvirring, nedsatt tal, svårt att se och promenader, yrsel och huvudvärk.

Enligt eMedicineHealth.com kommer 30 procent av människor som har en stroke dör av det. Enligt MayoClinic.com, är mer sannolikt att orsaka dödsfall hos kvinnor än hos män stroke.

Enligt Medicinenet.com, lungemboli, som orsakas av en blodpropp som blockerar lungorna, kan orsaka död efter en stroke.

Stroke är förknippad med dödlig hjärtsjukdomar, inklusive hjärtinfarkt och hjärtsvikt. En hjärtinfarkt kan ske samtidigt med en stroke eller nära efter.

I vissa fall en stroke kan orsakas av en hjärna aneurysm. Enligt American Heart Association, en stroke i samband med en hjärna aneurysm kommer sannolikt leda till döden.