vad som är lungstas?

Lungstas eller lungödem, är en sjukdom i luftvägarna som uppstår när en oregelbunden mängd vätska fyller luftblåsor i lungorna och orsaka andnöd.

Symptomen på lungstas är andningssvårigheter, andfåddhet, överdriven svettning, blek hud, hosta, väsande andning, rastlöshet och porlande ljud medan du andas. Paroxysmal noctural dyspné är en form av lungstas som händer under sömnen, det orsakar en patient att vakna upp känslan som om han håller på att drunkna av brist på luft.

Lungstas orsakas vanligen av hjärtsvikt. När hjärtat misslyckas stiger hydrostatiskt tryck i venerna inuti lungorna. Detta medför extravaskulär vätska för att fylla lungsäckarna.

varierar behandling från syre ges via ansiktsmask eller med en slang genom luftstrupen till assistans från en ventilator.

En låg fetthalt, bör saltfattig kost följas, och alla föreskrivna mediciner bör tas enligt anvisningarna om en person har ett tillstånd som kan leda till hjärtsvikt eller lungödem.

När blodflödet avbryts, organ får mindre syre, vilket kan orsaka skador på vitala organ och problem såsom njursvikt eller död. Patienter som genomgår andningsstöd med en ventilator lider generellt försvagats lunga styrka.