Vilka är de olika stadierna av demens?

Demens är en av de mer försvagande tillstånd som påverkar (i första hand) äldre. Det är en degenerativ sjukdom som påverkar kognitiv, fysisk och social funktion. Det kan orsakas av ett antal villkor och är ofta utsetts av orsaken. Alzheimers sjukdom, stroke och huvudtrauma är några av de mer vanliga betingelser ansvarar för demens. Även om det kan delas upp i ett flertal etapper, är det ofta delas upp i tre breda faser: tidigt, måttlig och svår. I det tidiga skedet av demens är tyvärr svårt att diagnostisera eftersom symptomen på demens i detta skede är antingen vanliga eller lätt orsakas av andra faktorer. Symptomen kan inkludera glömska, apati och förlorar objekt. Det kan också inkludera humörsvängningar och svårigheter med vardagliga sysslor såsom bilkörning. Naturligtvis kan glömska och apati har en negativ effekt andra sociala aktiviteter såsom arbete eller fritidsintressen.

Vid tiden demens fortskrider till måttlig skede är det lättare att identifiera av en läkare eller en familjemedlem som vet vilka symptom kommer sannolikt att presentera sig. Till skillnad från tidig demens, det finns färre alternativa förklaringar till den rad symptom. Det är på denna punkt som den kognitiva nedgången blir lätt uppenbara. Det kan finnas tids förvirring där skillnaden mellan dåtid och nutid blir otydlig och mindes händelser överlagras på detta. Händelser i nuvarande eller den senaste tiden kan glömmas bort helt. Det kan finnas förvirring om identitet familjemedlemmar nära vänner. Personliga underhållsåtgärder som att äta måltider, bad och grooming försummas. Osedvanlig emotionella störningar kan bli vanligare. I vissa fall finns det även hallucinationer som manifesteras som antingen visuella hallucinationer eller hörselhallucinationer.

Den svåra etappen av demens kan vara den svåraste för både drabbade och deras familjer. Vid det här laget är det nästan alltid nödvändigt för den sjuke att få konstant i hemmet övervakning eller placeras i en anläggning såsom sjukhem eller hemtjänst komplex som erbjuder demensrelaterade tjänster. Dessa anläggningar kan vara mycket dyrt, placera dem utom räckhåll för många familjer. Symptomen på detta stadium är avancerade och påverka alla delar av lidande liv. Det är vanligt att språkkunskaper för att försämras i sådan grad att kommunikation är svårt eller till och med omöjligt. Det kan finnas anfall av sömnlöshet. Förståelse av den typ av ännu alldagliga objekt i ett hem försämras. Det kan finnas en total förlust av erkännande av vänner och familjemedlemmar. Fysisk kontroll försämras och kan leda till plötslig eller okontrollerade rörelser. Den sjuke kan vara lätt upprörd och kan vara aggressiv vid upplevda hot. Lidande kommer ofta förlorar förmågan att hantera även grundläggande uppgifter som att använda badrummet eller klä sig.

Vid allvarliga stadium, är det viktigt att regelbundet samråda med läkare och någon medicinsk personal regelbundet arbetar med lidande vård. Några tecken som kan tyda på att den demens lidande närmar sig döden kan innefatta oförmåga att röra utan hjälp, behovet av ständig assistans i alla aktiviteter och förändringar eller frånvaron av aptit. Även om den exakta tidpunkten för en demens döden inte kan förutsägas, kommer medicinsk personal att kunna hjälpa familjen att känna igen när symptomen tyder på att döden är nära snarare än bara förvärras.