användningar av gentamicinsulfat droppar

Gentamicinsulfat lösningsdroppar används för behandling av bakterieinfektioner som hänför sig till ögat. Dessa inkluderar konjunktivit, keratit, keratokonjunktivit, sår på hornhinnan, blefarit, blepharoconjunctivitis, akut inflammation i Meiboms körtlar och dakryocystit. Denna generiska läkemedlet administreras direkt i ögat när de föreskrivna.

Långvarig användning av gentamicinsulfat kan leda till ett överflöd av icke-känsliga organismer, till exempel, svampar. Bakterie- och svamp sår på hornhinnan har varit kända för att utveckla när gentamicin oftalmiska preparat.

Gentamicin kan sänka kroppsvikter, njurvikt och median glomerulära räknar hos råttor när det ges regelbundet till dräktiga råttor i dagliga mängder som är ungefär 500 gånger den maximala rekommenderade dosen för människa. Med andra ord, det finns inga adekvata och studier avseende gravida kvinnor som ger slutgiltiga uppgifter. Gentamicin ska användas under graviditet endast om de potentiella fördelarna motiverar den potentiella risken för fostret. Du kommer förmodligen vill rådfråga din läkare om detta innan du använder medicinen.

Om inte annat beställts av din läkare, är den typiska administration av läkemedlet en eller två droppar var fjärde timme. Om infektionen är allvarlig, kan du öka dosen upp till två droppar varje timme om det behövs. Om tillståndet förvärras, se din läkare om alternativa behandlingsmetoder.