vad är ett ultraljud test?

En ultraljud – eller eko – är ett diagnostiskt test som används för att ta bilder av hjärtat och omgivande blodkärl. Det är mer detaljerad än en röntgen och använder ljudvågor mot strålning.

Den ekokardiogram är en icke-invasiv, smärtfri procedur som använder en omvandlare för att överföra högfrekventa ljudvågor (ultraljud) inom hjärtats kammare och ventiler. Dessa vågor studsa i hela hjärtområdet och producera bilderna som detekterar hjärtskador och / eller sjukdom.

Den primära användningen av ett ekokardiogram är att mäta strukturen och funktionen av hjärtat. Läkare kommer att föreslå denna procedur för patienter som uppvisar en blåsljud (onormala hjärtljud), angina (bröstsmärta), arytmi (onormal hjärtrytm), onormal röntgen och för patienter med symtom på hjärtsvikt.

Det finns flera olika typer av ultraljud för att inkludera endimensionell, tvådimensionell, tredimensionell, doppler ultraljud, doppler vävnad avbildning, stress ekokardiogram och transesofageal ekokardiogram (TEE).

Resultaten av ekokardiogram är antingen normal eller onormal. Om onormal, kan detta vara en indikation på hjärtklaffsjukdom, hjärtsäcksutgjutning (vätska runt hjärtat), kardiomyopati (försvagning av hjärtmuskeln) eller andra hjärtproblem.

Det finns inga kända riskfaktorer under ett ultraljud. Under en kemisk stresstest, kan biverkningar från medicinen. Huvudvärk, illamående, oregelbunden hjärtrytm och bröstsmärtor är de vanligaste rapporterade biverkningarna.