vad är symptomen på en stressfraktur?

En stressfraktur är en liten spricka i ett ben, ofta förekommer i underbenet och foten ben. Normalt inträffar stressfrakturer efter upprepad användning och belastning på ett visst område av kroppen, till exempel långdistanslöpning eller hoppning. Villkor som osteoporos kan också öka risken för stressfrakturer. Eftersom de inte omfattar ben knäppa, kan stressfrakturer vara svårare att märka, men det finns vissa symtom som kan tyda på villkoret.

Ett symptom på en stressfraktur är om du upplever smärta medan du gör en viss aktivitet, men när du stanna och vila, minskar smärta eller försvinner.

Med tiden kan stressfrakturer orsaka smärta i samma område, även i vila.

Eftersom stressfrakturer bli värre med tiden, kanske du märker smärtan inträffar snabbare varje gång du gör en aktivitet. Smärtan kan också bli värre med varje aktivitet.

Området kring stressfraktur kan börja svälla tillsammans med smärtan.

Smärta, ömhet och svullnad i samband med stressfrakturer inträffar vanligtvis i ett visst område på eller runt ont benet.