vad skulle orsaka blödning efter urinering?

Blod som är närvarande i urinen (hematuri), kan vara ett tecken på ett allvarligt medicinskt tillstånd. Var noga med att rådfråga din läkare om du har blödningar efter urinering.

Blod i urinen kan vara så liten, den inte är synlig för ögat utan mikroskop. Detta kallas mikroskopisk hematuri. Brutto hematuri uppstår när det finns tillräckligt med blod i urinen att ses av blotta ögat.

Urin kan missfärgas med användning av vissa mediciner. Vissa läkemedel, såsom over-the-counter läkemedel för urinvägarna, kan missfärga urin. Vissa livsmedel, såsom betor, kan också missfärga urinen. Dessa saker kan ge intryck av blod i urinen, men det finns faktiskt ingen närvarande.

Vissa njursjukdomar kan orsaka blod i urinen. Dessa kan inkludera njurcancer, cancer i urinblåsan, njursvikt, blåsinfektion, skada på blåsan eller njurar, eller polycystisk njursjukdom. En vanlig orsak till blodig urin hos barn är post-streptokocker glomerulonefrit. Detta är en njursjukdom som kan hända efter ett barn lider en släng av halsfluss.

Blod i urinen kan förekomma med vissa blodsjukdomar. Dessa kan omfatta hemofili, en blodpropp i njurarna, lågt antal blodplättar och sicklecellanemi. Blodförtunnande läkemedel såsom warfarin kan också orsaka blodig urin.

Blod i urinen kan vara allvarliga och bör behandlas av en läkare. Rådgör med din läkare omedelbart om du också uppleva viktminskning, feber, illamående, blodproppar i urinen, smärta i buken, smärta i sidan, smärta i ryggen eller inte kan urinera.