vad en förhöjd C3 komplement detta?

En C3 test mäter vissa proteiner i blodet som arbetar med immunförsvaret. Det finns nio av dessa proteiner (C1-C9), men C3 och C4 är den vanligaste mätas. Förändringar i nivåerna av dessa proteiner kan vara en tidig varningssignal av en inflammatorisk process någonstans i kroppen.

C3 stiger under förhållanden av kronisk inflammation, inklusive kranskärlssjukdom och astma, och även emotionella tillstånd såsom ihållande ilska, fientlighet och depression.

Mätning av komplementproteiner kan användas för att övervaka behandling resulterar i patienter med autoimmuna sjukdomar. Lupus erythematosus kan orsaka en C3 nivå lägre än normalt, medan reumatoid artrit kan orsaka att stiga i blodet, men faller i ledvätskan.

Förhöjda C3 nivåer har påträffats hos patienter med diabetes och insulinresistens, men om en förhöjd C3 innebär en ökad risk att utveckla diabetes är fortfarande okänd.

En C3-test kan också användas i svampinfektioner, generaliserade infektioner, såsom septikemi ( “blodförgiftning”) och sjukdomar orsakade av parasiter, såsom malaria.