vad som är en alkohol brownout?

Överdriven alkoholkonsumtion kan leda till många negativa konsekvenser. Dåliga beslut som fattas medan berusade vanligtvis att delta i riskbeteende såsom rattfylleri och osäker sex. Beroende på mängden alkohol som konsumeras, kan minnet av dessa händelser vara ofullständig eller obefintlig. Liknar en elektrisk brownout, en alkohol brownout resulterar i en minskning av resurser. Specifikt är en alkohol brownout försämring i minnet på grund av överdriven alkoholkonsumtion under vilken endast vaga minnen är i stånd att bildas.

Alkohol är en depressiv. Den saktar ner sinnet och försämrar uppmärksamhet samt minne. När uppmärksamheten är nedsatt individer är mer benägna att råka ut för olyckor som annars skulle kunna undvikas. Försämrat minne kan påverka individens förmåga att hitta ett objekt såsom nycklar eller komma ihåg en enkel minne såsom ett telefonnummer. En alkohol brownout anses vara en måttlig försämring av minnet eftersom minnena kan återkallas, om än med vissa svårigheter.

Ju mer alkohol som konsumeras, desto mer skadorna på en förmåga att bilda nya minnen. Som sådan händelser som inträffat under en natts drickande kan inte återkallas omedelbart nästa dag. Ibland är det inte förrän en annan person diskuterar vad som hände kvällen innan att vissa minnen utlöses. Instanser som dessa är alkoholbrownouts. Under en alkohol brownout, minnen som bildades är svåra att komma ihåg utan hjälp. Påminnelser om vad som hände bidra till att framkalla dessa minnen.

Amnesia, eller minnesförlust, är en allvarlig risk för storkonsumenter. Händelser som inte kan återkallas även efter att de har beskrivit för någon kan vara mer än bara minnesförlust. Detta är en betydande försämring känd som en blackout. Till skillnad från brownouts, är minnen inte bildas under strömavbrott. Berusade individer kan ha inget minne av en händelse eftersom alkohol försämras deras förmåga att bilda nya minnen. Därför är de inte ihåg vad som hände eftersom det inte lagras i minnet.

Svårighetsgraden av en minnesfunktion påverkas av en blod alkoholkoncentration (BAK). Med ett par drinkar under loppet av en timme kommer att ge en högre alkoholhalt i blodet än om samma antal drycker konsumeras under flera timmar. Högre nivåer promille är förknippade med högre nivåer av försämring. En BAC above.08 procent anses laglig försämring i USA. BAC below.15 procent antyder måttlig försämring och kan inkludera brownouts. BAC over.15 procent kan leda till betydande försämring såsom strömavbrott.

Minnesstörningar i form av spänningsfall eller strömavbrott inträffar dagen efter att ha för mycket att dricka. Emellertid är det möjligt att styra en drickande för att undvika signifikant försämring av något slag. Hålla reda på antalet drinkar är viktig. Ett glas vin, en flaska öl eller en blandad dryck en timme kommer bara att öka BAC något. Dricka på fastande mage och i snabb takt kommer att göra sin BAC ökar snabbt. Även om det inte lika allvarlig, bör episoder av spänningsfall tas på allvar. Överdriven alkoholkonsumtion över tid kan leda till permanent försämring av minnet.