effekten av cancer på lungor

För dem som riskerar att utveckla lungcancer, eller för dem som har nyligen fått diagnosen, komma till rätta med vad lungcancer kan göra för att människokroppen kan vara en svår process. Termen lungcancer svänger ganska lite, men inte alla människor faktiskt vet vad diagnosen lungcancer kommer att medföra eller vilka effekter det kan ha.

När onormala celler växer utom kontroll, dessa kluster av celler bildar cancertumörer. I fallet med lungcancer, dessa kluster av celler tenderar att utvecklas i slemhinnan i lungorna, antingen i lungsäcken eller bronkerna.

Såsom lungcancer utvecklar, kan ärrbildning och tumörer manifesteras i lungorna. Allt eftersom sjukdomen fortskrider, patienter ofta kräver syre terapi för att hjälpa till med korrekt lungfunktion.

Lungcancer kan orsaka andnöd, bröstet och ryggsmärtor, ihållande hosta, viktminskning, och ansamling av vätska i lungorna.

Lungcancer kan också orsaka problem i hela kroppen. Neurologiska symptom är förlust av moblity och minnesförlust. Smärtan kan också bli intensiv, vilket patienterna att behöva smärtstillande medel eller andra metoder smärtlindring.

Lungcancer diagnostiseras stegvis. Generellt gäller fas I, har cancern inte spridit sig förbi lungorna. I Stages II och III, har cancern spridas över hela brösthålan. I steg IV, den sista etappen, har cancern spridit sig till andra delar av kroppen, inklusive lymfkörtlar eller hjärna.