utrustning för en cellprov

En cellprov är en del av en gynekologisk undersökning. Ett prov av celler tas från livmoderhalsen och screenas för onormala celler och livmoderhalscancer. USA Förebyggande Task Force rekommenderar att efter tre normala cellprov gjort årligen, räcker det med en cellprov varje två till tre år.

Gynekologiska utvärderingen ingår en bäcken undersökning, insamling av provet, bevarande av provet och mikroskopisk granskning av provet.

En gynekologisk undersökning säng med byglar hjälper positionera patienten. Olika spekulum används, beroende på storleken av vaginan. Den Graves spekulum finns i tre storlekar: small, medium och large. Graven medium passar de flesta kvinnor. En Pederson spekulum är smalare än en Graves och används hos kvinnor som aldrig har varit gravid, aldrig har använt tamponger, eller har smala vaginala öppningar på grund av ålder, strålning eller kirurgi. En annan spekulum är en disponibel plast och används med framgång i de flesta kvinnor.

Samling uppnås genom att använda en cytobrush applikator och en Ayer s spatel. Provet sedan antingen placeras på ett objektglas eller tvättas i en vätskelösning för undersökning.

Det finns två generella metoder att bevara halsprov, skjut fixering och vätskebaserad cytologi. För att fixa provet är en bild som används och cytobrush och spateln körs över glaset och besprutas med en fixeringslösning. I ett vätskebaserat urval, är den cytobrush och en spatel sköljdes genom vätskebehållaren och förseglas för undersökning. Provet skickas sedan till en patologi laboratorium för undersökning.