vad som är pulpal debridering?

Enligt Benefit Services of Hawaii, är pulpal debridering ett förfarande gjort för att lindra allvarlig smärta innan en normal rotfyllning. Detta förfarande innebär att öppna tanden och ta bort infekterade vävnaden för att avlasta trycket.

Endodontisk behandling oftast krävs när massan inuti tanden blir infekterad eller inflammerad. Denna inflammation kan orsakas av allvarlig förfall, alltför många tandingrepp i en tand eller en spricka i tanden själv. Pulpal debridering är det första steget i en rotfyllning, som kräver att ta bort all massa och fylla tanden med ett inert ämne.

Även kallad en “öppen och ta upp” förfarande innebär pulpal debridering skapa en öppning i de drabbade tand. Endodontist bort en del av de smittade massa, vilket ger återstående vävnaden utrymme att svälla. Detta lindrar en del av smärtan, vilket gör att en rotfyllning patienten vänta längre innan de har det fullständiga förfarandet utförs.

Även om en pulpa debridering kan minska smärtan i en infekterad tand, bör det aldrig betraktas som en ersättning för en rotfyllning. Patienter som har fått denna procedur måste återvända till ha den återstående infekterad vävnad avlägsnas och tanden förseglas.