vad är överlevnaden för tjocktarmscancer?

Diagnostiseras i över 141.000 amerikaner varje år, är en av de vanligaste typerna av cancer i USA tjocktarmscancer, rapporterar amerikanska Centers for Disease Control and Prevention. Tjocktarmscancer är mycket behandlingsbar när upptäcks på ett tidigt stadium.

I etapp 1 koloncancer, de abnorma cancerceller är närvarande endast i det innersta skiktet av tjocktarmen, medan Steg 2 koloncancer har spridit sig in i de yttre skikten av tjocktarmen, förklarar American Cancer Society.

Steg 3 tjocktarmscancertumörer har börjat påverka lymfkörtlar, medan Steg 4 tjocktarmscancer har spridit sig till mer än fyra lymfkörtlar eller två organ i andra delar av kroppen, rapporterar National Cancer Institute.

För steg 1 koloncancer, är den genomsnittliga femåriga överlevnaden 93 procent, medan 72 till 85 procent av patienterna med etapp 2 koloncancer överlever fem år efter diagnos. Steg 3 tjocktarmscancer bär en fem års överlevnad på 44 till 64 procent, medan bara åtta procent av patienterna med Steg 4 koloncancer leva i fem år.

Din egen livslängden efter en diagnos av tjocktarmscancer kan skilja sig från nationell statistik. Din onkolog kommer att kunna ge dig en bättre uppfattning om den möjliga framgång av behandlingar för sjukdomen.

Eftersom din sannolikhet att överleva tjocktarmscancer är bättre om cancern upptäcks tidigt, regelbundna filmvisningar för tjocktarmscancer är viktiga, särskilt om du är över 50 år, rapporterar Mayo Clinic.