vein infektioner

Vener kan bli inflammerad och infekterad, som om de lämnas obehandlade kan bli ett allvarligt tillstånd. Om du misstänker att du har en ven-infektion, kommer du behöver antibiotika för att behandla infektionen innan den sprider sig. Vener bära runt blodet i kroppen, så att infektionen kan sprida sig snabbt och allvarligt.

Infektioner brukar börja som inflammation i venen precis under huden. Inflammationen går oftast bort i några veckor, men ven kan bli infekterade. Detta kan hända om du har ett dropp införas under långa perioder, eller har ett nedsatt immunförsvar.

När en ven blir smittad, blir området mer och mer smärtsam och smärtan sprider sig vidare, såsom ner ett ben eller arm. Du kan märka lem blir röd och rodnad sprider ner extremiteten. Du kan också känna sjuk och eventuellt ha en temperatur.

En ven infektionen behandlas med antibiotika, som skulle stoppa den från att sprida sig. Om infektionen redan har spridit sig eller är svår, kan du behöva bli antagen till ett sjukhus för att få antibiotika intravenöst.